Aktiviteter

 

Bowling

Spelas individuellt eller i grupp vid Play Palace som ligger 500 meter från Akka Stadion.

 

Bågskytte

Vi skjuter på en tio ringad tavla med varierande avstånd beroende på gruppens skjutskicklighet. Lugn och koncentrationsförmåga är viktiga egenskaper för att uppnå ett bra resultat. Kan genomföras där det finns säker bakgrund. Lämplig gren i mångkamp eller enskilt. Pris från 375 kr/person.

 

Cykelstafett

Vi använder mountain bike cyklar som körs utefter en snitslad bana där precisions körning och balans ingår som viktiga moment förutom givetvis ett visst mått av benstyrka. Lämplig gren i mångkamp.

 

Curling

Vi transporterar oss till Karlstad Curling hall som ligger 60 minuters bussfärd från Sunne. Här får ni tillgång till instruktör och lämpliga skor. Karlstad har som bekant många exceptionellt historiskt och aktiva utövare. Tidsåtgång inklusive transport ca fyra timmar.

 

Dragkamp

Vi använder riktiga dragkamps rep och precis som vid stocksågning så är det även här mycket viktigt med samarbete snarare än ren råstyrka. Den grupp som drar bäst i takt vinner ofta över en grupp som individuellt har starkare deltagare men som inte samarbetar och drar i takt. Lämplig gren i mångkamp

 

Drickabacks stafett

Gruppen skall med hjälp av dricka backar förflytta sig utefter en markerad bana. Ställer krav på vis balans men också att gruppen lyckas samarbeta och inte är rädd för att ta ett riktigt stadigt grepp om sina lagkamrater. Ramlar någon i gruppen av och tar stöd i marken med någon kroppsdel får gruppen börja om från början. Lämplig gren i mångkamp.

 

Femparskidor

Gruppen förflyttar sig på femparskidor mellan start och mål tillsammans med andra grupper. Först i mål är det som gäller. Ställer stora krav på samarbetsförmåga och dessutom en god förmåga att hålla sig lugn. Den grupp som inte lyckas med ovanstående riskerar att frysa fast och inte komma ur fläcken. Lämplig gren i mångkamp.

 

Fyrhjuling på bana

Deltagarna åker på en i förväg utstakad bana. Utefter banan finns dels koner uppställda för slalom körning, hinder som skall köras över och stockar som det ska balans köras över. Alla deltagare åker två åk och det är tids differensen mellan åken som är avgörande inte hur fort respektive förare åker. Alla kan därför delta på lika villkor. Åldersgräns 18 år. Lämplig gren i mångkamp eller enskilt. Pris från 375 kr/person.

 

Ishockey.

Vi spelar ishockey i Sunne Ishall med full utrustning på både utespelare och målvakt. Coacher utses antingen i respektive lag eller också får Ni tillgång till mycket välmeriterade sådana. Vi har full uppsättning med domare och personal som sköter sekretariat och verkar som speaker. 3 x 20 min rullande eller effektiv tid beroende på vad Ni föredrar och/eller orkar. Tidsåtgång ca 3 timmar.  Pris enligt offert beroende på upplägg.

 

Kanottur

Vi paddlar kanot i nära anslutning till Akka stadion i sjön Fryken eller på andra mycket natursköna kanot leder. Vi använder osänkbara aluminium kanoter. Turerna kan variera från en timme till flera dagar. Det är inte ovanligt att vi ser mycket vilt på våra turer. Vilt är oftast inte lika flyktbenäget när människan färdas i vatten jämfört med på land. Vi stannar gärna till för att tillaga lunch eller koka kaffe. Pris från 375 kr/person.

 

Mer aktiviteter